Porty i usługi portowe

Likwidacja granic, polepszenie infrastruktury pozwoliło polskim portom oraz firmą świadczącym usługi portowe zdecydowanie zwiększyć przychody.  Ponieważ rozwój handlu miedzynarodowego będzie nadal postępował, dalszy rozwój jest niemal pewny.

Wpisane firmy świadczą cała gamę wszelkiego rodzaju usług i prac związanych z transportem, przechowywaniem, magazynowaniem i świadczeniem szeroko rozumianych usług portowych.

Brak wyników