Südzucker Polska S.A

Naszym celem jest prowadzenie działalności przy pełnej społecznej odpowiedzialności biznesu, rozwój we wszystkich sferach działania oraz pozyskanie i utrzymanie wysokiego poziomu zaufania i zadowolenia klienta.

Südzucker Polska S.A. jest najmłodszą spośród przedsiębiorstw Grupy Südzucker w Europie, skoncentrowaną na produkcji cukru. Jesteśmy silnie związani z rodzimym rolnictwem, przerabiając naturalny surowiec jakim jest burak cukrowy i każdego dnia dostarczamy do przemysłu spożywczego produkty wysokiej jakości marki „Cukier Królewski”.

Pierwsze projekty inwestycyjne, które stanowiły zaczątek działalności Südzucker w Polsce realizowane były w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych. Obecnie, Südzucker Polska, jako spółka zarządzająca polskimi cukrowniami, jest dynamicznie rozwijającą się częścią Grupy Südzucker. Koordynuje działalność 5 zakładów produkcyjnych, zlokalizowanych na najbardziej urodzajnych terenach na Śląsku oraz w południowo - wschodniej Polsce.
Jako członek międzynarodowego koncernu chętnie korzystamy z doświadczeń zebranych przez siostrzane spółki na innych rynkach. To pozwala szybko reagować i dostosowywać się do dynamicznie zmieniających się warunków i potrzeb klientów. Poczynając od surowca, a na produkcie finalnym kończąc, dbamy o jakość poprzez umiejętne zarządzanie. O skuteczności działań świadczą pozyskane certyfikaty: HACCP, ISO 9001 i IFS.

Od początku naszej działalności w Polsce poczynionych zostało wiele inwestycji w rozwój cukrowni, a przede wszystkim w podwyższenie wydajności w obszarze produkcji i magazynowania. W ostatnich latach oddaliśmy do użytku silosy w cukrowni Ropczyce i  cukrowni Cerekiew o pojemności 40 000 t każdy. Inwestycją roku 2007 była budowa silosu w cukrowni Strzelin o pojemność 50 000 t.

 
Südzucker Polska S.A
ul. Muchoborska 6
54-424 Wroclaw
NIP: 747-12-05-797
REGON: 531125182
tel. 71 / 79 88 900
fax. 71 / 79 88 901