Sądy

W państwie demokratycznym sądy są jednym z filarów podtrzymującym stabilność systemu. Po żadnej z instytucji państwa nie mamy, aż tak dużych  oczekiwań odnośnie bezstronności, sprawiedliwości i uczciwości jak właśnie od sądów i osób w nich pracujących. Także w naszej bazie nie mogło zabraknąć informacji o sądach – instytucji będącej gwarancją sprawiedliwości.

 

xxx
xxx xxx