Ab Consulting Sp. z o.o.

Na naszej stronie www.abconsulting.pl znajdą Państwo szczegółowe zagadnienia dotyczące upadłości, likwidacji i odpowiedzialności spółki.

 

Kupimy spółki w trudnej sytuacji ekonomicznej, znajdujemy potencjalnego nabywce na udziały spółki, zajmujemy się sprzedażą i kupnem spółek niezadłużonych, przygotujemy wniosek o postępowaniu upadłościowym obejmujący zawarcie układu lub obejmujący likwidacje spółki. Przeprowadzenie postępowania likwidacyjnego z wyznaczeniem likwidatora, tworzenie na bazie upadającej spółki nowego podmiotu.

 

 
Ab Consulting Sp. z o.o.
ul. Ciepłownicza 19/7
31-587 Kraków
NIP: 5841930734
REGON: 191217369
tel. (12) 643 77 56