AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Siła AstraZeneca opiera się na różnorodności doświadczeń i potencjale intelektualnym jej pracowników. Działania podejmowane przez firmę są zgodne ze wspólnie wypracowanymi wartościami i wysokimi normami etycznymi. We współpracy z polskimi lekarzami i ośrodkami naukowymi pracownicy AstraZeneca prowadzą programy badawcze w kluczowych dziedzinach medycyny, obejmujące tysiące pacjentów w całym kraju.

 
AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 18
02-676 Warszawa
NIP: 521-32-63-358
tel. 22 / 874 35 00
fax. 22 / 874 35 10