Logopedic

 

Doświadczenie zawodowe i szkolenia:

- Logorytmika - metoda wspomagająca motorykę, słuch i mowę dziecka
- Wspieranie funkcji prelingwalnych w praktyce logopedy - wczesna opieka logopedyczna nad dzieckiem 0 - 2 r. ż.
- Metoda Integracji Sensorycznej we wspomaganiu rozwoju mowy u dzieci
- Dysleksja rozwojowa - teoria i praktyka. Specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu
- Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego (CAPD) jedną z przyczyn trudności w uczeniu się
- Jąkanie wczesnodziecięce

 
Logopedic
ul. Zwoleńska 81 lok. 11
04-761 Warszawa
tel. 530 433 407