OSDW AZYMUT Sp. z o. o.

OSDW AZYMUT Sp. z o. o.  została założona w 1999 roku. Firma prowadzi sprzedaż hurtową książek oraz świadczy usługi dystrybucyjno-logistyczne.


Podstawowym rynkiem działania OSDW AZYMUT jest rynek księgarski. Księgarnie które współpracują z firmą objęte są profesjonalnym programem działań dystrybucyjnych i marketingowo-promocyjnych.

Wydawcom OSDW AZYMUT proponuje prowadzenie gospodarki magazynowej zarówno w zakresie przyjęcia dostaw i składowania towarów z uwzględnieniem ich parametrów, jak i prowadzenia ewidencji towarowej i okresowego raportowania w zakresie stanów magazynowych.